Redovisning


Redovisning, Friskvårdsmassage

REDOVISNING

Copyright RedoRelax @ All Rights Reserved

LÖPANDE BOKFÖRING


En viktig del av varje företags ekonomi är att hantera den löpande bokföringen. Att denna hanteras på ett bra och effektivt sätt ligger till grund för att både momsredovisning och bokslut blir korrekta. En minst lika viktig del av den löpande redovisningen är att förse företagsledningen med information om resultat och ställning, vilket är en förutsättning för att korrekta beslut ska kunna fattas. Jag kan sköta hela eller delar av redovisningen i ert företag.


Tillsammans lägger vi upp redovisningen så att det passar just er. Jag hjälper till med allt inom redovisning som till exempel bokföring, fakturering och löner.


Jag levererar en anpassad månadsrapport samt tar fram underlag till skattedeklarationen via era ekonomisystem eller det moderna och webbaserade programmet Fortnox.